Organizowanie transportu i planowanie logistyczne w firmie

News

Transport na małe odległości ładunku, który nie podlega szybkiemu psuciu się ani nie wymaga zapewnienia szczególnych warunków – często jest wykonywany przez samych przedsiębiorców swoimi pracownikami i samochodami. Jeśli jednak transport staje się bardziej specjalistyczny a ładunek wymaga np. specjalnych uprawnień albo użycia specjalistycznego pojazdu – tak jak chociażby w przypadku środków radioaktywnych, pirotechnicznych, spożywczych czy farmaceutycznych – oprator logistyczny może służyć nie tylko swoim ogromnym doświadczeniem, ale także zapleczem technicznym. Flota pojazdów do przewożenia materiałów specjalnych lub ładunku wielkogabarytowego to jeden z wielu argumentów przemawiających za współpracą z operatorami tego typu.

Nie tylko transport drogowy ma znaczenie

W dzisiejszych, globalnych czasach, transport przeważnie odbywa się na znacznie większych odległościach, gdzie konieczne jest planowanie na znaczenie bardziej zaawansowanym poziomie. Firmy jak GEFCO regularnie przemierzające tysiące kilometrów i przekraczając kolejne granice doskonale wiedzą jak istotne jest planowanie czasu pracy i odpoczynku kierowcy w odniesieniu do prognozowanych warunków drogowych na trasie liczącej niekiedy wiele państw. W każdy z tych państw panują inne przepisy dotyczące nie tylko prędkości jazdy, ale również opłat za przejzd, wyposażenia pojazdu w dodatkowe zabezpieczenia, godzin dopuszczalnego ruchu i dni z zakazem przemieszczania się transportów wielkogabarytowych.

Operator logistyczny wie jak przygotować się na każdą ewentualność

Oczywiście transposrt specjalistyczny niejednokrotnie jest spod tych zakazów wyjęty – o ile firma logistyczna odpowiednio wcześnie to zgłosi i uzyska niezbędne pozwolenia od lokalnych zarządców dróg. Przy przykładowym planowaniu przejazdu wielkogabarytowego ładunku, niezbędne jest wcześniejsze puszczenie samochodów pilotażowych, które po drodze sprawdzą chociażby wysokość wiaduktów i innych przejazdów, zakrętów czy zwężeń trasy, ktróre mogą uniemożliwić przejazd poruszającym się z tyłu wielkim ciężarówkom. Doświaczenie i sprawdzony personel pracujący dla operatorów tego typu to gwarant, że najtrudniejsza nawet trasa i uciążliwy ładunek, dotrą na miejsce o czasie.